Wyróżnia nas wysoki standard świadczonych usług, indywidualne podejście do klienta, bezstronność, dyspozycyjność oraz bezwzględna dbałość o bezpieczeństwo dokonywanych czynności notarialnych.

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Przed dokonaniem każdej z wymienionych czynności prosimy zasięgnąć w sekretariacie Kancelarii informacji w celu indywidualnego ustalenia kosztów czynności oraz jej terminu. Wszelkie informacje i porady udzielane w Kancelarii Notarialnej są bezpłatne. Informujemy, że czynności mogą być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii, jeżeli przemawia za tym ich charakter lub szczególne okoliczności.

 • umowy przedwstępne
 • umowy darowizny
 • umowy majątowe małżeńskie
 • testamenty
 • akty ustanowienia służbności gruntowych i osobistych
 • pełnomocnictwo
 • umowy zniesienia współwłasności
 • umowy warunkowe
 • umowy przeniesienia nieruchomości
 • umowy zamiany umowy spółki
 • umowy działu spadku
 • umowy o podział majątku wspólnego
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji
 • sporządzenia aktów poświadczenia dziedziczenia
 • sporządzanie poświadczeń
 • sporządzanie protokołów
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciąganie z dokumentów
 • sporządzanie na życzenie klientów projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządzanie innych czynności wynikjących z przepisów prawa